Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

In 2015 zijn we bij Talant, Meriant en Reik gestart met ‘In gesprek over kwaliteit en veiligheid’. Kern van deze werkwijze is dat in gesprek tussen cliënten, medewerkers, leidinggevenden, directeur, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht een gezamenlijk draagvlak ontstaat voor kwaliteit en veiligheid. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en directeur praten met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers over de kwaliteit van zorg. We noemen dit een Walkaround. De informatie uit het gesprek wordt vervolgens gebruikt als startpunt voor ontwikkeling en verbetering. In 2018 wordt ook gestart met gesprekken op de Friese States van Zorgkompas.

In 2015 zijn 4 van deze gesprekken gevoerd, in 2016 waren het er 12. In 2017 zijn 10 gesprekken gevoerd. Het zijn goede en plezierige gesprekken die concrete verbeterpunten opleveren en bijdragen aan het vergroten van het wederzijds vertrouwen. In alle gesprekken die gevoerd zijn, valt op:

  • Dat elke locatie/afdeling zijn eigen punten heeft waar men trots op is en wat verbeterd kan worden. Soms gaat het om praktische zaken zoals de wifi of de rijsnelheid op een terrein.
  • Dat men vooral trots is op het team en op de goede onderlinge contacten tussen medewerkers en verwanten.   

Het Goede Gesprek op locatie

Ook op locaties gaan hoofden in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers over wat goed gaat en wat beter kan. We noemen dit het Goede Gesprek. In het Goede Gesprek maken we gezamenlijk afspraken over verbeteringen. De Walkaround zoals hierboven beschreven is ook een vorm van het Goede Gesprek.