Wij laten ons toetsen door externe auditoren

We laten ons toetsen door een externe certificerende instelling. In november 2017 heeft de externe audit voor het eerst Alliadebreed plaatsgevonden. Ook zijn we overgestapt van HKZ naar ISO-certificering. Het ISO-certificaat past beter bij ons beleid en onze organisatie omdat het veel meer ruimte geeft aan eigenaarschap en professionaliteit. Sinds 2018 hebben wij het ISO-9001 certificaat.

Sterke punten uit audit
De audit is positief verlopen. De auditoren gaven aan mooie dingen te hebben gezien en te hebben ervaren dat het eigenaarschap in alle lagen van de organisatie aanwezig is. Ook geven zij een compliment voor onder andere:

  • De duidelijk strategisch koers en de harmonisatie en vereenvoudiging van processen die is ingezet.
  • De klachtvriendelijke en laagdrempelige wijze van de afhandeling van klachten.
  • Het bewustzijn van medewerkers  op het gebied van informatiebeveiliging.
Verbeterpunten
Natuurlijk zijn er ook leer- en verbeterpunten. Nog niet altijd worden de doelstellingen die we als organisatie hebben goed doorvertaald naar de jaarplannen van de locatie. Inmiddels zijn bijeenkomsten voor hoofden georganiseerd om hen te ondersteunen bij het opstellen van hun locatieplan. Andere verbeterpunten zijn: 
 
  • In de personeelsdossiers is het bewijs van een actuele BIG-registratie niet altijd aantoonbaar. Binnen het procesteam ‘bevoegd en bekwaam’ wordt het proces rondom de BIG-registratie opnieuw beschreven. De aantoonbare aanwezigheid van een actuele BIG-registratie wordt hierin meegenomen.
  • Het inkoopbeleid dekt nog niet alle uitbestede diensten. Een manier om contracten en prestaties te monitoren en evalueren is in ontwikkeling.

De afgelopen maanden is binnen Alliade hard gewerkt om de verbeterpunten op te pakken. Er is een plan van aanpak opgesteld om aan de verbeterpunten te werken. Dit plan is goedgekeurd door de auditor.

Voor specifieke sterke en verbeterpunten binnen de dochterorganisaties lees het kwaliteitsrapport van de dochters.