Bezig met laden
Voor het snelle overzicht

Samenvatting

Lees verder

Samenvatting

In onze nieuwe visie op kwaliteit willen we bereiken dat kwaliteit weer van cliënten, verwanten en medewerkers wordt. We zijn inmiddels goed op weg om dit doel te bereiken.

Auditoren hebben in de externe audit aangegeven dat zij hebben ervaren dat eigenaarschap in alle lagen van de organisatie aanwezig is. Ook geven zij een compliment voor de duidelijke strategische koers en harmonisatie en vereenvoudiging van processen die is ingezet met de nieuwe visie op kwaliteit. Wij zijn trots op dit auditresultaat.

We werken op meerdere manieren om ervoor te zorgen dat kwaliteit weer van cliënten, verwanten en medewerkers wordt:  

We voeren op locaties het Goede Gesprek. Het hoofd van de locatie gaat in gesprek met cliënten, verwanten en medewerkers over wat goed gaat en wat beter kan. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt voor verbetering.

Als bestuur gaan we samen met de Raad van Toezicht en directie op locatie praten met cliënten, verwanten en medewerkers over de kwaliteit van zorg. Ook dit is een vorm van het Goede Gesprek. Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. De informatie uit het gesprek wordt gebruikt als startpunt voor ontwikkeling en verbetering.

We stimuleren medewerkers om zichzelf en elkaar te toetsen. Er zijn inmiddels meerdere toetsinstrumenten voor medewerkers ontwikkeld en medewerkers zijn enthousiast over de werkwijze.

We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Ook in 2018 zetten we ons in om te werken aan leer- en verbeterpunten. In Kwalitijd - ons nieuwe, periodieke online verslag - laten we zien hoe we dit doen. We gaan door met de Goede Gesprekken op locatie. Ook ontwikkelen we nieuwe toetsinstrumenten voor zelfanalyse en intercollegiale toetsing. En wordt met betrokkenen uit het primair proces verder gewerkt aan de vereenvoudiging van de werkprocessen. Medewerkers zullen in de tweede helft van 2018 de eerste resultaten hiervan ervaren. Tot slot wordt Alliadebreed extra ingezet op het onderwerp vrijheidsbeperking, als voorbereiding op de nieuwe wet Zorg en Dwang die in 2020 in werking treedt.

Mieke Draijer, directeur Medische Zaken
Erik Kuik en Wilfred Juurlink, Raad van Bestuur

 

 

Meriant delen.